hur man använder marin airbag

Användningen av marina krockkuddar för startbåtar har fördelarna med hög effektivitet och flexibilitet. Och gummiairbaggen kan också minska fartygets tryck, och det är mycket användbart för skyddet av fartygets botten. Därför blir marina krockkuddar mer och mer populära. Men dessa fördelar kan bara maximeras när de används på rätt sätt.

Vårt företag föreslår härmed hur man använder marina krockkuddar:

(1) Under fartygets upplyftning lyfts upp från bryggan av krockkudden. Det måste genomföras strängt i enlighet med normerna.

(2) När linan före fartyget lossas, kommer fartyget att glida nedåt med glidkraft för att flytta in i vattnet med enhetlig acceleration. I denna process kommer skeppet huvudsakligen att utsättas för krockkudde stödkraft och krockkuddarens friktion med bottenplattan och tyngdkraften. Varvet kan justera krockkuddeflödet för att justera lutningsvinkeln på fartyget, så att fartygets tyngdkrafts kraftkomponent är något större än friktionskraften och bildar sedan en lämplig glidkraft. Fartyget glider nerför glidbanan och taxihastigheten ökar gradvis.

(3) När skeppet kommer in i vattnet, börjar aktern börja ta upp vattnet, och skeppet fortsätter att flytta till floden. När sänksvolymen nedsänkt i vattnet ökar, sänker strängen gradvis tills fartyget lämnar slipbanan.

   (4) När fartyget är i full flytande skick kommer fartyget att röra sig genom tröghet till mitten av floden. Marine Airbag.jpg